เปิดประวัติ!! เขาชีจรรย์ พระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นใหญ่ที่สุดในโลก!!วันนี้ gangbeauty จะพาไปรู้จักกับเขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของพัทยาและจังหวัดชลบุรี ภาพของพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นขนาดใหญ่บนหน้าผาภูเขาหิปูน ได้กลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งของพัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยเป็นการสร้างในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร และยังสวยงามน่าศรัทธา เรียกกันว่า "เขาชีจรรย์"ภาพจาก  flickr
จัดเป็นพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระนาม พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา มีความหมายว่า พระพุทธเจ้า ทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรือง สว่าง ประเสริฐดุจดังมหาวชิระ พระพุทธรูปองค์นี้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ปัจจุบันเขาชีจรรย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวและกราบไหว้ภาพจาก  commons.wikimedia.org
พระพุทธฉายมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา มีความสูง 109 เมตร ศ.ดร.ปริญญา นุตาลัย ปรมาจารย์ทางธรณีวิทยาของไทย เป็นผู้ที่ทำให้โครงการนี้ ที่ขนาดท่านยังว่าเป็นโครงการที่'ฝันที่เป็นจริง' เพราะก่อนหน้านั้นเกือบจะกลายเป็น 'หมัน' เสียแล้ว ด้วยว่าบรรดานักวิชาการทั้งไทยและจีน ที่เชิญมาดูที่งานต่างมีมติความเห็นว่า โครงการ แล้วพากันชัวร์ว่า 'ไม่น่าจะเป็นไปได้' ด้วยราคาและระยะเวลาอันจำกัดขนาดนี้ และในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2538 นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่าจ้างบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บลาสเตอร์ เป็นผู้ทำการก่อสร้างในราคา 43,305,800 บาท


ภาพจาก travel.kapook.comบทความแนะนำ
บทความ "ท่องเที่ยว"คาเฟ่แมวสัตว์เลี้ยงเน็ตมือถือที่เที่ยวหน้าฝนสัตว์เข้าได้ที่พักอัปสปีดเน็ตบ้านรักสัตว์สวนสาธารณะแจกเน็ตมือถือที่เที่ยวชัยภูมิชัยภูมิทุ่งดอกไม้ที่เที่ยว